top of page
Image by Caleb Jones

Hur görs valen i EkobyggGuiden?

Syftet med EkobyggGuiden är att hjälpa personer att få en överblick över de ekologiska och hållbara material som finns för husbyggnation. För att kunna välja gröna material måste vi i guiden göra medvetna och välinformerade val. 

 

Att välja hållbara byggmaterial och byggprodukter innebär många frågeställningar och faktorer att ta hänsyn till såsom energiåtgång, vad produkten innehåller, miljö- och hälsoeffekter bland mycket annat, som gör att beslutet inte alltid är enkelt att fatta.

 

Några faktorer som måste analyseras är:

  • Hur produkten påverkar klimatet

  • Tillverkning

  • Transport

  • Långsiktiga eller direkta hälsofaror

  • Social hållbarhet

  • Produktens livstid

  • Resursförbrukning

  • Återbruk/återvinning av produkten

Det finns idag inget enhetligt system för ekologiska byggvaror. Ekologiska grönsaker har till exempel ett mycket tydligare regelverk. De märkningar och miljöbedömningssystem vi följer är t.ex. Svanen, Bra Miljöval, Basta, Sunda Hus och Byggvarubedömningen. 

Litteratur & Vetenskapliga studier 

Vi som jobbar med guiden utgår ifrån litteratur och oberoende vetenskapliga studier och försöker göra en så objektiv jämförelse som möjligt även om det i slutändan ändå blir ett subjektivt val. Produkter mäts inte med samma mätinstrument eller på samma skalor och slutsatsen måste till slut göras efter egen förmåga.

Undviker Greenwashing 

Vi i guiden försöker också att undvika produkter som har "grönmålats". Alltså gjorts bättre än vad de i verkligheten är. Orden "Miljövänligt" och "Ett grönt val" eller till och med "Eco" syns både till höger och vänster i reklamsammanhang. Var kritisk och ta reda på vad som faktiskt menas med orden! Bara för att man planterar träd i Amazonas blir inte gifterna bättre för miljön där vi bor. Sen är ju klimatkompensation i sig inget negativt om det bidrar till en bättre värld. Bara den inte används som en ursäkt för att fortsätta göra dåliga val. Utveckling tar tid och vissa produkter blir successivt allt mer hållbara. Denna form av greenwashing, om den är ärligt menad, är ett steg till en mer hållbar värld.

 

Svanar trivs inte i plastfärg

Även svenska miljömärkningar kan vara luriga. Det finns garanterat inte en svan i världen som vill simma i en burk med plastfärg. Trots det finns det plastfärg med svanenmärkning för att just den färgen är minst skadlig för miljön bland plastprodukterna. Vi i EkobyggGuiden försöker stå för miljövänligt och hållbart på riktigt och kan förhålla oss kritiska till vissa miljömärkningar. Men med det sagt är det väldigt bra att det finns miljömärkningar då dessa granskar produkter och ställer krav på producenterna.

Utvecklingen går i raketfart

Vi i guiden måste dra gränsen någonstans och det är möjligt att dina val ser annorlunda ut än våra. Utvecklingen av hållbarare byggmaterial går dessutom glädjande nog galet fort. Ett material som hamnar i skamvrån idag är kanske helt ok imorgon. Vi i guiden försöker hänga med men marknaden är enorm att överblicka. Har du nyare information om något material så är du mer än välkommen att höra av dig. Tillsammans gör vi EkobyggGuiden bättre och varje medvetet val bidrar till en mer hållbar värld!

Återbruk

Bästa materialet att använda är ofta det som redan har producerats. Återbrukade material är något som dessvärre inte kommer med i EkobyggGuiden då varje återbrukad vara måste bedömas för sig. Främst rekommenderar vi privatpersoner att leta efter äldre fönster och dörrar av bra kvalitet. Men då måste man räkna med ett något sämre U-värde. Ett sätt att kringgå detta är att sätta in ett extra glas framför fönstren som gärna har ett lågemissionsskikt för att få ner U-värdet.

 

Återbrukad plåt kan användas till tak till exempel men var försiktigt med återbrukade stålbalkar om du inte känner till kvalitén på dem. Det samma gäller gammalt tegel. Du måste veta kvalitén på teglet för att veta vad du kan använda det till. Äldre takpannor kan ge ett fint patinerat uttryck på ett hus.

 

Gammal isolering kanske inte är jättehälsosamt att återanvända i boningshus men spara det till garaget kanske? När vi bygger försöker vi att återanvända så mycket trä det går. Behöver man lyfta upp ett gammalt golv för att isolera och det inte går att lägga tillbaka det kanske virket kan användas i en annan del av huset? Tänk kreativt och gör så bra du kan!

Lera och jord

Hur var det Kajsa Varg sa? Man tager vad man haver! Ett av framtidens byggmaterial tror vi är lera och jord. Till viss del finns dessa material med i EkobyggGuiden men fortfarande finns det för lite kunskap och god logistik för att det ska kunna fungera i större skala. Funderar du däremot på att bygga ett nytt hus eller bygga till en väsentlig del av huset och det finns lokal tillgång till lera. Då tycker vi definitivt att det finns all anledning att sätta sig in mer i hur man kan bygga hus av dessa otroligt billiga och naturvänliga material. Men det kräver kunskap och engagemang. Kika in på Lerbyggeföreningen för att lära dig mer! 

 

Låg miljöpåverkan

Naturmaterial.

Så få icke-skadliga kemiska ämnen som möjligt.

Låg energikostnad för produktion.

Lokalproducerade/Korta transporter.

Möjliga att återbruka eller återvinna.

Medelhög miljöpåverkan

Samma kriterier som ovan men:

Högre energiförbrukning vid produktion.

Energin kan dock komma från förnyelsebara källor vilket kan ändra statusen på materialet från gult till grönt.

Längre transportsträckor på grund av att materialet ej finns lokalt samt att det är svårt att ersätta med ett grönt material t.ex. sten, mineral och metall.

Hög miljöpåverkan

Innehåller kemiska ämnen som orsakar ohälsa eller förgiftar naturen.

 

Baserade på fossila ämnen som t.ex. plaster och alkydoljor.

Ej möjliga att återbruka eller återvinna.

Vill du lära dig mer om ekologiskt hållbart byggande?

Den enskilt viktigaste boken för EkobyggGuiden och den vi rekommenderar varmt till alla som funderar på att bygga hållbart är:

Byggekologi. - Kunskaper för ett hållbart byggande, Varis Boklanders & Maria Block (2014) AB Svensk Byggtjänst, Stockholm

IMG_7550.jpg

Övriga källor och informationsmaterial vi har använt oss av till EkobyggGuiden

 

Boverket. - Boverket är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. www.boverket.se

Byggande med kunskap och moral. En debattskrift om sjuka hus, miljögifter och forskningsetik. - Arne KaCajdert (2000) Örebro Universitet

 

Byggande och miljö. Om hälsa, välbefinnande och hållbar utveckling. - Johnny Kellner & Göran Stålbom (2001) Byggförlaget

Bygg klimatanpassat. Energisnålt byggande i samklang med naturen. - Bruno Erat & Dick Björkholtz (1983) Svensk Byggtjänst förlag

Byggnadsvårdsföreningen. - Diverse artiklar. www.byggnadsvard.se

Bygg sunt och miljöanpassat. - Johnny Kellner (1997) Byggforskningsrådet T3:1997

Energisk arkitektur - sköna, driftsäkra och energieffektiva byggnader. - Boverket (2006) Boverket

Energismart och kretsloppsanpassat byggande i kallt klimat. - Jens Backman, Leif Nilsson, Anders Nyquist (2008) Länsstyrelsen i västerbottens län

Ekologiskt byggande och boende. Idéer, förslag, exempel. - Thomas Schmitz-Gunter (2000) Ökotest.

Fakta om fönster. - Annika Ekstrand-Tobin och Agneta Olsson-Jonsson  https://energy.extweb.sp.se/ffi/fakta_fonster.asp

Få bukt med fukt. - JIngemar Samuelsson, Jesper Arfvidsson, Carl-Erik Hagentoft (2007) Svensk byggtjänst

Fönstren som inte kan underhållas. - Artikel i Byggnadsvårdsföreningen av Henrik Ogestedt https://byggnadsvard.se/fonstren-som-inte-kan-underhallas/2021-11-30

Första huskatalogen i Sverige för energieffektiva hus. - Karlson Hus (2006) www.karlsonhus.se

Ekologiskt byggande och boende. - Ideér - förslag - exempel, Thomas Schmitz-Gunther (2000) Könemann, Tyskland

Energismarta småhus. Utgåva 2 - Holger Gross (2010) Gross produktion & Villaägarnas Riksförbund

Handbok för återvinnare. En antologi om återvinning och ekologi. - Peter Fröst (1995) LTH Byggnadskonstruktion TABK-95/3032

Kalkputs 2 Historia och teknik - redovisning av kunskaper och forskningsbehov. - Ove Hidevark och ingenjör Ingmar Holmström (1984) Riksantikvariets vårdbyrå 

Kloka Hem. Diverse artiklar ur olika nummer av tidskriften. www.klokahem.se

Kulturen i Lund. Diverse artiklar. www.kulturen.se

Naturfärger. Ett arbetsmaterial om måleri. - Gabriella Carlsson (2012) Ås Institutet

Passivhus, en handbok om energieffektivt boende. - Lars Andrén & Lars Tiren (2012) Svensk Byggtjänst

På akacians villkor. Att bygga och bo i samklang med naturen. - Marianne Fredriksson & Bengt Warne (1993) Warne förlag

Stigfinnare. Innovativt byggande för en hållbar utveckling. - Stefan Wallner (2004) Chalmers arkitektur

Sol, energi, form. Utformning av lågenergihus. - Bo Adamson & Bengt Hidemark (1986), Byggforskningsrådet T2: 1986

Sunda Hus (databas för val av produkter inom byggbranschen). 
www.sundahus.se

TräGuiden. Föreningen Sveriges Skogsindustrier www.traguiden.se

Tegel - alla tiders byggmaterial. Artikel i Husbuggaren av Felicia Orehol https://www.husbyggaren.se/tegel-alla-tiders-byggmaterial/2021-11-30

Vandrande fukt. Strålande värme. Så fungerar hus. - Carl Eric Hagentoft (2002) Studentlitteratur

Ventilation.se. Drivs av Soliduct AB - http://www.ventilation.se

Wibo färg - http://www.wibofarg.se/antikvariskt-kuriosa/binde-och-fyllnadsmedel/alkyd.html/2021-06-23

Ödehus, från ruckel till pärla. - Robert Danielsson (2018) Nielsen och Norén

34 exempel på hållbart byggande. - Bygga Bo dialogen (2009) Boverket

Image by Bud Helisson
bottom of page