top of page
joshua-williams-chEduGv51sM-unsplash.jpg

Skivmaterial

Skivmaterial kan användas både ute och inne. Ofta förekommer det olika former av lim i dessa produkter. Formaldehyd är en vanlig emittering från OSB, MDF, spånskivor (med formaldehyd) och plywood. Det finns gränsvärden för hur mycket en skiva får emittera, men i ett litet rum fullt med skivmaterial kan halterna lätt överskrida rekommenderade värden. Dessutom råder det diskussioner om att riktvärdena är för höga. Därför finns dessa produkter ej med på gröna listan över miljögodkända skivmaterial. Se längre ner mer om MDF-skivor.

 

I skrivande stund håller ett biobaserat lim på att tas fram i Sverige. Vi är väldigt spända över denna produkt och hoppas att den snarast möjligt kommer att användas inom produktion av t.ex. skivmaterial. När detta händer kommer listan att revideras.

 

Det som generellt dock bör hållas i åtanke är att många gånger ersätts ett kemiskt ämne som hamnat på "skamlistan" med en snarlik substans som det ofta finns väldigt lite kunskap om. Vill du därför ha giftfritt, undvik i möjligaste mån produkter utan kemiska tillsatser.

Hög miljöpåverkan

HDF, MDF, LDF

Spånskivor (med formaldehyd)

Kalcuimkarbonat + polyester

halm
hampa
lera
trafiber
vass
wellpapp
asfalt
cement
gips
kaliumsilikat
plywood
lamelltra
laminat
aterbruk
traull
osb

Skivmaterial med låg miljöpåverkan

Halmskivor

Av vete, korn eller lin tillverkas halmskivor. De limmas ihop med halmens eget lignin. I fuktiga lägen kan de angripas av svamp.

Hampafiberskivor

Från hampaindustrins restprodukter tillverkas hampafiberskivor. Skivorna är fria från skadliga emissioner. 

Lerskivor 

Lera blandat med fin kvartssand och ev. glimmerfjäll är ett bra byggmaterial. Lerskivor neutraliserar luftföroreningar och absorberar lukt. Den reglerar luftfuktigheten, är immun mot mögel inomhus och säkerställer därmed ett jämnt, hälsosamt inomhusklimat. Lera är också en idealisk värmelagrare och ljuddämpare på grund av sin höga densitet.

Det finns lerskivor med olika former av armerande material, välj dem som innehåller naturliga material så att skivan kan t.ex. komposteras igen. Lerskivor kan användas som ett naturligt, ekologiskt och giftfritt alternativ till gipsskivor.  

Träfiberskivor (våttillverkade)

Genom att flisa och mala trä som pressas ihop under värme och tryck tillverkas träfiberskivor. I regel behövs inga tillsatser av lim vid tillverkning av träfiberskivor. Träfiberskivor används såväl för byggändamål som till möbler och snickerier. Sortimentet är stort. Det finns skivor i ett stort antal tjocklekar, format och utföranden.

 

Med hänsyn till densiteten indelas träfiberskivor i hårda, medelhårda och porösa. Inom varje grupp finns speciella typer för olika ändamål. Masonit är egentligen ett produktnamn men används allmänt för tunna hårda träfiberskivor.

 

Ibland kan tillsatser av aluminiumsulfat (mot mögel), ammoniumsulfat (ökad brandhärdighet) och järnsulfat förekomma men dessa är ofarliga för hälsan. Hårda träfiberskivor kan också fås oljehärdade eller armerade med glasfiber. Porösa skivor kan impregneras med olika medel, till exempel asfalt eller fenolharts. Var uppmärksam på ohälsosamma och miljöstörande tillsatser.

Vassmattor

I äldre hus har det sedan länge använts vassmattor som putsbärare på träväggar så att putsbruket hålls kvar. Vass har bra termisk isoleringsförmåga och är brandhärdig på grund av sitt höga innehåll av kiselsyra. Vassmattor är lätta att skära och arbeta med.

Wellpappskivor

Wellpappskivor används främst invid takfoten för att hålla isolering på plats eller på innertak vid isolering av vindar.

Skivmaterial med medelhög miljöpåverkan

Det är alltid svårt att göra listor på vilka material som kan klassas hållbara eller ekologiska. Ibland är alternativen väldigt dyra eller svåra att få tag på. De skivmaterial som listas nedan belastar miljön på något sätt men som ändå kan användas om bättre alternativ är svåröverkomliga. Vill man dock hålla sig till 100 % miljövänligt bör man undvika även dem. 

Asfaltboard

Träfiberskivor impregnerade med bitumen (råasfalt) kallas för asfaltboard. De hamnar på listan över skivmaterial som kan accepteras om än inte direkt rekommenderas. Fördelen med dessa skivor är att de kan användas i fuktutsatta miljöer som ett vattenvavvisande och vindtätt skikt. Skivorna innehåller ofta även papper och tillsatser i form av alun och bentonit (lera). Limmet innehåller en viss mängd formaldehyd. Även tillsatser av aluminiumsulfat som skydd mot mögel förekommer. Skivorna bör dock inte användas inomhus på grund av risk för emissioner av PAH (polyaromatiska kolväten) som kommer från bitumenet (vilket i sig är en produkt från oljeraffinering).

Cementbaserade skivor

Det finns olika typer av cementbaserade skivor t.ex. spånskivor med cement och skivor med cellulosa-, glas eller plastfibrer som armering. Det positiva med dem är att de tål fukt, frost och värme (brandhärdiga) men cementtillverkning är energikrävande. Cementbaserade spånskivor är dyrare men mer miljövänliga än spånskivor som innehåller lim.

 

Det finns ett stort sortiment av cementbaserade fiberskivor och de kan användas till t.ex. taktäckning, fasader och i våtrum. De innehåller ofta flera olika former av tillsatser. Var uppmärksam på vilka och undvik dem med plastmaterial om du vill ha miljövänligare alternativ.

Gipsfiberskivor (fibergipsskivor)

Gipsfiberskivor är starkare än gipsskivor, de är vindtäta, brandhärdiga, värmelagrande, fuktbuffrande och ljudisolerande. Skivorna tillverkas av gipsmassa och cellulosafibrer som pressas ihop under tryck. De kan även innehålla lite potatisstärkelse. Gipsfiberskivor går att använda i fuktiga rum och som spontade element till undergolv.

Gipsskivor

Traditionella och välkända gipsskivor tillverkas av gips med fastlimmad kartong på båda sidorna. Gips kommer antingen från naturliga källor eller tillverkas på industriell väg. Industrigips är en restprodukt från olje- och kolindustrin.

 

Vid tillverkningen används tillsatser men dessa förbrukas till största delen i processen. Limmet är ofta stärkelse eller PVAc-lim. Gipsskivor är vindtäta, brandhärdiga, värmelagrande, fuktbuffrande och ljudisolerande.

 

Brandgipsskivor innehåller kaolin (lera) och vermikulit och kan vara armerade med glasfibrer. Vattenavstötande gipsskivor är belagda med vax eller silikon. Ibland kan de innehålla svampgifter. Gipsskivor har låga emissionsvärden.

Ofta hamnar gipsskivor på avdelningen "miljögodkända produkter". Vi i EkobyggGuiden väljer ändå att sätta den på "kanske-listan" helt enkelt för att det är väldigt lätt att ersätta gipsskivan met många andra miljövänligare alternativ.

Kalciumsilikatskivor

Av kalciumsilikat, lite fyllmedel (bl.a. glimmer) och armering (glasfiber, cellulosa) tillverkas kalciumsilikatskivor. De är hållbara, fukt-, mögel-, och brandsäkra och används till våtrum, ventilationskanaler och när det är höga krav på brandsäkerhet.

Kryssfanérskivor (Plywood)

Ett vanligt skivmaterial för både inomhus och utomhus. De tillverkas av fanér från olika träslag som limmas ihop med främst fenolhartslim (PF). De avger en del formaldehyd.

Lamellträskivor (Boardlamell)

Av trästavar och fanér tillverkas lamellträskivor. De har hög hållfasthet och är elastiska. De avger en del formaldehyd från limmet men avsevärt mindre än spånskivor. 

Laminatskivor (plastlaminerade spånskivor/plywood)

Spånskivor eller plywood som beläggs med en ytbeläggning av melaminplast används där det finns höga krav på hygieniska egenskaper. De innehåller ofta limmer och kemiska tillsatser samt formaldehyd men i härdat tillstånd är risken för emissioner låg.

Skivor baserade på återbruk

Relativt nytt på marknaden är byggskrivor som är baserade på återbrukade material. Dessa är spännande ur ett hållbarhetsperspektiv men än är inte alla tester från oberoende aktörer klara. Bedömningen behöver göras på varje enskild produkt t.ex. varifrån återbruket kommer, vad det innehåller och hur tillverkningen går till.

En tillverkare gör t.ex. skivor av kasserade livsmedelsförpackningar som tetra pak. Tillverkaren hävdar att dessa presterar lika bra eller bättre jämfört med konkurrerande material, att de inte innehåller några tillsatser och är 100% återvinningsbara. Skivorna kan ersätta t.ex. gipsskivor och OSB och kan spacklas, målas, tapetseras, kaklas, eller putsas. Skivorna är vidare fukttåliga, mögelresistenta, diffusionsöppna och emitterar inga skadliga ämnen. Dessa skivor tillverkas dessutom i Sverige.

Träullcementskivor (träullplattor)

Av träull/sågspån och cement eller magnesit tillverkas träullcement som kan fås som bland annat skivor. Skivorna är fukttåliga, fuktbuffrande, ljudabsorberande, trycktåliga, brandhärdiga och har ett högt PH-väde som gör att mögel inte trivs på ytan. De kan till och med tåla markkontakt.

Träullcementsskivor är populärt att bland annat sätta som innertak i ekologiska badrum då skivan kan buffra fukt och förbättra inomhusklimatet. Nackdelen är att produkten innehåller cement som är miljökrävande. 

Skivmaterial med hög miljöpåverkan

 

Som tidigare nämnts hamnar OSB, MDF, HDF, LDF (med flera) samt spånskivor (med formadelhyd) och plywood på listan av skivmaterial som bör undvikas då dessa emitterar formaldehyd.

 

Idag finns det MDF utan formadelhyd. Dock innehåller de fortfarande stora mängder lim vilket gör att vi inte flyttar upp skivan från röda listan. Generellt gäller det att se upp med limmer i skivmaterial då de ofta är boven i dramat.

 

I skrivande stund håller limmer på att tillverkas som har en naturlig förnyelsebar källa och inte emitterar hälsovådliga ämnen (t.ex. från lignin). Dessa skivmaterial är på väg in på marknaden och är ett mycket intressant alternativ till likartade skivor med fossila limmer.

Kalciumkarbonatskivor som används som fasadskivor, är ett material som även det valts bort av miljöskäl.

Källor

bottom of page