top of page
Image by Anne Nygård

Tätskikt

 

För att slippa drag, energiförluster och fuktskador bör man bygga luft- och vindtäta hus. Om husen inte är lufttäta inifrån kan det uppstå fuktskador där varm luft läcker ut. Därför är det viktigt att ha ett tätskikt som sluter tätt överallt.

 

Vindskydd däremot ska skydda huset utifrån i fasaden och under taket för att förhindra att luften rör sig i isoleringen. Det är stillastående luft som isolerar.

I konventionellt byggande med mineralull används oftast helt diffusionstäta plastskikt. Vid användningen av organiska isoleringsmaterial som är hygroskopiska (kan ta emot och avge fukt) bör lufttäta skikt inte ha för stor diffusionsbromsande förmåga då man hindrar fuktvandringen ut ur huset.

I ekologiska hus eftersträvar man luft- och vindtäta men diffusionsöppna skikt genom hela huset för att bl.a. bidra till ett bättre inomhusklimat. I det här kapitlet tar vi upp tätskikt som är lufttäta. Vattentäta tätskikt tillhör diskussionen om ekologiska badrum.

Låg miljöpåverkan 

Gipsskiva (vax)

Hård träfiberskiva

Lera

Papp

Wellpapp

lag
medel
hog

Tätskikt med låg miljöpåverkan

Gipsskivor

Gipsskivor är brandhämmande och brandskyddande, ljudisolerande, vindtäta. diffusionsöppna, lätta att hantera och ett bra underlag för alla vanliga ytbehandlingar.

Även om gipsskivor är vindtäta är det viktigt hur skivorna skarvas för att få ett bra vindtätt skikt. Vattenavstötande gipsskivor finns med bl.a. vax eller silikon. Undvik i möjligaste mån silikon då det kan innehålla metylklorid som misstänks kunna ge cancer. Var uppmärksam även på andra tillsatser som t.ex. svampdödande gifter. Även gipsfiberskivor fungerar bra.

Även om gipsskivor hamnar på gröna listan är de gjorda av ändligt material (direkt eller indirekt). Det är oftast lätt att ersätta gipsskivorna mot andra material. Fundera på om det passar ditt bygge.

Hård träfiberskiva

Träfiberskivor tillverkas genom att träfibrer formas till en skiva i en våt process. De våta fibrerna binds ihop genom att de naturliga fiberbindningarna i träet återbildas då skivan varmpressas. I regel behövs inga tillsatser av lim vid tillverkning av konventionella träfiberskivor. Genom olika presstryck kan man tillverka olika typer av träfiberskivor. Det finns skivor i ett stort antal tjocklekar, format och utföranden och sortimentet är stort

Hårda träfiberskivor är vindtäta och kan användas som tätskikt på insidan av tak och som inre lufttät skiva i väggar. I fuktutsatta miljöer används träfiberskivor som är oljehärdade med tallolja eller vax. Undvik asfaltimpregnerade skivor i inomhusmiljöer.

Lera 

Ett av framtidens byggmaterial kan mycket väl bli lokal lera och jord. Lera finns nästan överallt i marken. Lerjord har en lång historia som byggmaterial och är på frammarsch igen. Lera kan blandas med olika material för att armera den eller ge den ett bättre isoleringsvärde. Material som kan blandas in i lera kan vara: kogödsel, halm, sågspån, djurhår och lättklinker.

 

I vårt klimat är det viktigt att en lervägg skyddas från regn av till exempel ett takutsprång eller genom att man putsar den med en kalkputs. Lera utgör ett utmärkt tätskikt till t.ex. väggar av halm eller putsat på annat lämpligt underlag.

Papp (ej takpapp)

Papp var tidigare ett vanligt tätskikt i Sverige men konkurrerades ut av plast. Papp är intressant i ekologisk byggnation. Det finns olika typer av papp som kan vara impregnerade med olika former av ämnen. Var uppmärksam på vilka ämnen det är i pappen.

 

För att få bra vindtätt skikt är det viktigt hur skarvar och anslutningar tätas. Det finns armerad papp på rulle för t.ex. innerväggar och tak. Undvik att tejpa och kläm hellre fast skarvar bakom läkt och reglar. Pappspänning av innerväggar är en traditionell metod för att både få släta väggar och för att skapa ett invändigt tätskikt. 

Tätskikt med medelhög miljöpåverkan

 

Plastprodukter

Det finns diffusionsöppen plastfolie ofta tillverkad av polyolefin. Denna har porer som är för små för att vattendroppar ska ta sig igenom men tillräckligt stora för att släppa igenom vattenånga. Att betänka är att alla plastfolier tillverkas av petroleum. Livslängden är beräknad till 50 år.

 

Överväg att byta ut plastfolien mot en motsvarande produkt gjord av papp om det går. Kontrollera med tillverkaren.

 

Det går att använda tejp till att täta skarvar. Frågan är hur länge limmet i tejpen kommer att hålla? Kläm fast skarvar istället bakom läkt och reglar.

Tätskikt med hög miljöpåverkan

 

Tätskikt med metaller 

Metaller är mycket energikrävande att producera och miljöstörande. Något bra miljöargument för att använda metaller i tätskikt finns inte.

Källor

bottom of page