top of page
Image by Sarah Worth

Konstruktionsmaterial

Det mest miljöskonsamma konstruktionsmaterialet är trä eller lera. Vill man bygga hållbart bör armerad betong och metaller undvikas. Det finns också bärande material som har isolerande förmåga t.ex. lättbetong, lättklaksten, skumbetong, cellglas och träullcementskivor. Även bärande väggar av tegel kan i vissa fall fungera.

Låg miljöpåverkan

Kalksandsten

Lermaterial

Lättkalksandsten

Sten (lokal tillgång)

Tegel

Trä

Hög miljöpåverkan

Aluminium

Stål

Sten (långväga)

Trä - tryckimpregnerat

lag
medel
hog

Bärande material med låg miljöpåverkan

Kalksandsten

Kalksandstensprodukter framställs av kalk (5-8 %) och kvartssand och härdas i ånga vid högt tryck. Byggmaterialet är uppskattat bland byggare för sin väder- och brandbeständighet, ljuddämpningsförmåga och höga hållbarhet. 

Kalksandstenens innehåll är bränd kalk, natursand (grå) eller kalk, bränd flinta, granit (vit). Kalksandsten kräver mindre energi vid tillverkningen än tegel. Materialet har bara en tredjedel av teglets fuktupptagningsförmåga men tillsammans med puts har den ändå en god värme- och fuktbuffrande förmåga.

 

Kalksandsten kan köpas som mursten, murblock och fasadsten. Livslängden är lång och stenen är i princip underhållsfri. Kalksandstensprodukter kan däremot inte användas i mark eller socklar. Så kallad Mexitegel, som är både älskad och hatad, är en variant av kalksandsten men det förekommer många fler.

Lermaterial

Lera är ett mycket gammalt konstruktionsmaterial. Det finns obehandlad lera, bearbetad lera och lera blandat med andra material t.ex. halm. Lerbyggeföreningen informerar om metoder att bygga hus av lera. Lera är ett av de mest miljöskonsamma konstruktionsmaterial man kan välja.

Ett obränt tegel löser sig i vatten. Men det finns fler hus än man kan tro som är uppförda helt i obränt lertegel i Sverige. Bland annat många järnvägsbyggnader runt sekelskiftet 1900. För att skydda teglet är de putsade med t.ex kalkputs och taken har långa utsprång.

Lättkalksandsten

Lättkalksandsten framställs på samma sätt som kalksten men består mest av lättklinker (90 %). Lättkalksandsten har ungefär samma egenskaper som lättklinkerblock men skillnaden är att det inte är cement som är bindmedel utan den mer miljöskonsamma kalken. Produkten är svår att få tag på i Sverige.

 

Sten

Välj helst återbrukad sten. Sten är ofta acceptabelt från miljösynpunkt om det kommer från ett närbeläget stenbrott. Undvik långa transporter. Återbrukad granit kan mycket väl vara ett miljösmart sätt att bygga husgrunder på.

Tegel

Tegel tillverkas av lera och man bör välja ett tegel som bränts vid så låg temperatur som möjligt för ändamålet. Det finns både massivt tegel och tegel med hålrum med eller utan fyllning vilket ökar isolervärdet.

 

Vaxkakeltegel är tillverkat av finporig lera och cellulosafibrer. Det ger teglet en värmeisolering som är nästan lika bra som lättbetong. Tegel är i princip underhållsfritt och går att återanvända om det murats med svagt bruk.

Återbrukat tegel är en utmärkt produkt att bygga hållbara hus med. Var bara uppmärksam på kvalitén på teglet och vad du ska använda det till. Låt gärna en expert bedöma kvalitén. 

Trä

Trä är ett gammalt konstruktionsmaterial i t.ex. knuttimring, skiftesverk och plankväggar. Idag används trä mest som konstruktion i regelstommar. Massivträkonstruktioner finns i både trä, väggar samt tak. Det finns en uppsjö av olika trämaterial för bärande konstruktioner t.ex. träbalkar, fackverk i trä, lättreglar, lättbalkar och limträbalkar.

 

Ur miljösynpunkt är träelement utan lim att föredra. Även om trä är ett av de mest miljöskonsamma konstruktionsmaterial man kan välja kan man ändå vara sparsam med mängden virke och t.ex. använda sig av lättbalkar. 

Bärande material med medelhög miljöpåverkan

 

Betong och cementprodukter

Cementtillverkning är både energikrävande och miljöstörande men är ett viktigt material för husgrunder. Fundera på om alternativ till betong kan användas t.ex. en platta av kalkcement eller lera.

Produkter som innehåller cement är: lättbetong, lättklinker, skumglasblock och träullcement. Använd produkterna när bättre alternativ saknas eller de är svåra att ersätta.

Träullcement

Träullcement finns som skivor, block eller element. De består av träull med cement eller magnesit som bindmedel. De är fukttåliga, fuktbuffrande, ljudabsorberande, trycktåliga, brandhärdiga och motståndskraftiga för mögelpåvext pga högt ph-värde. De används ofta i fuktiga miljöer och kan till och med tåla markkontakt. Cementtillverkning är energikrävande. Använd skivan sparsamt.

Trä med lim

Ur miljös- och hälsosynpunkt är träelement utan lim att föredra. Ibland kan det dock vara svårt att hitta bra och prisvärda alternativ till limträ och OSB-balkar/reglar. 

Bärande material med hög miljöpåverkan

 

Olika former av metaller 

Det är svår att undvika att använda metaller när man bygger. Det behövs spikar, skruvar, beslag och armering. Fundera på om det går att byta ut metallen i vissa fall mot trädymlingar, glasfiberarmering osv. och stålbalkar mot trä. Alternativet är också att leta efter återbrukade metaller som t.ex. stålbalkar och plåttak.

Tryckimpregnerat trä

Konventionellt tryckimpregnerat virke bör undvikas av miljömedvetna personer. Kika på alternativa metoder som t.ex. högkvalitetsfuru som behandlats med miljöskonsamma metoder. Man bör i första hand välja svenskproducerat virke och i andra hand importerat som är FSC- eller PEFC märkt. 

Källor

bottom of page