top of page
Image by Ostap Senyuk

Fasadmaterial

 

Trä och lera är de minst miljöbelastade materialen till fasader. Det finns även skivmaterial som fasadval. Många mineraliska material kan användas både som bärande material och som fasadmaterial. Se mer sidan om fasadmaterial. Fasaden kan också putsas eller målas.  

Låg miljöpåverkan 

 

Kalkputs

Kalksandsten

Lerputs

Lättkalksandsten

Multipor

Sten (lokal tillgång)

Tegel

Trä (ej tryckimpregnerat)

Hög miljöpåverkan

Betong (armerad)

Metall (plåt)

lag

Fasadmaterial med låg miljöpåverkan

Kalkputs

Består av bränd kalk, sand och vatten. Läggs på i lager tills den blir ca 1,5 cm tjock. Putsen är hygroskopisk. Går att pigmentera. Det går åt mindre energi vid kalkframställning än till att ta fram cement.

Ur ett byggnadsvårdsperspektiv är det viktig att veta vilken sorts puts (eller bruk) byggnaden ursprungligen har putsats med. Cementbaserade produkter är nämligen starkare än kalkbaserade. Kalket kan jobba med t.ex. korsvirke och annat material som rör sig med temperatur- och fuktväxlingar medan cementen är så stark att den istället spricker och lossnar. 

Det finns speciell färg till kalkputs: kalkfärg. Historiskt tillverkades traditionell kalkfärg (kalkmjölk) där kalkpasta blandades med vatten. Nu för tiden finns ett flertal olika kalkfärger som kompletterar den ursprungliga kalkpastan. De innehåller bl.a. dolomitmjöl eller kvartssand som ger ett lite annorlunda utseende än en historisk kalkfärg.

Kalksandsten

Kalksandstensprodukter framställs av kalk (5-8 %) och kvartssand och härdas i ånga vid högt tryck. Byggmaterialet är uppskattat bland byggare för sin väder- och brandbeständighet, ljuddämpningsförmåga och höga hållbarhet. 

Kalksandstenens innehåll är bränd kalk, natursand (grå) eller kalk, bränd flinta, granit (vit). Kalksandsten kräver mindre energi vid tillverkningen än tegel. Materialet har bara en tredjedel av teglets fuktupptagningsförmåga men tillsammans med puts har den ändå en god värme- och fuktbuffrande förmåga.

 

Kalksandsten kan köpas som mursten, murblock och fasadsten. Livslängden är lång och stenen är i princip underhållsfri. Kalksandstensprodukter kan däremot inte användas i mark eller socklar. Så kallad Mexitegel, som är både älskad och hatad, är en variant av kalksandsten men det förekommer många fler.

Lättkalksandsten

Lättkalksandsten framställs på samma sätt som kalksten men består mest av lättklinker (90 %). Lättkalksandsten har ungefär samma egenskaper som lättklinkerblock men skillnaden är att det inte är cement som är bindmedel utan den mer miljöskonsamma kalken. Produkten är svår att få tag på i Sverige.

Multipor

Multipor tillverkas av kalk, sand och vatten. I tillverkningsprocessen bildas luftfyllda porer som ger värmeisolerande egenskaper. Plattorna är lätta att anpassa och bearbeta, och de monteras utan fuktspärr direkt på frilagd mur med lättbruk. Resultatet är säkert och hållbart, inte minst för att materialets diffusionsöppna struktur ger ett bra inomhusklimat och god fuktbalans i murverket.

 

Multipor används till invändig isolering av källarytterväggar, ytterväggar och bjälklag. Det är också lämpligt i skyddsvärda och kulturmärkta byggnader. Multipor kan monteras upp till två våningar utan kompletterande fästelement. Materialets diffusionsöppna och kapillära struktur förhindrar att vatten tas upp i murverket.

Sten (lokal tillgång)

I fasader monteras sten med rostfria metallankare och ventileras på baksidan. Välj helst återbrukad sten. Sten är ofta acceptabelt från miljösynpunkt om det kommer från ett närbeläget stenbrott. Undvik långa transporter. 

Trä

Ett av de minst miljöbelastande fasadmaterialen är trä. Träpaneler håller oftast i 30-50 år. Fasadbeklädnaden bör sluta en bra bit ovanför mark, ca 30-50 cm. Måla fasaden i en diffusionsöppen färg utan plaster t.ex. linoljefärg, slamfärg eller järnvitriol.

Tegel

Tegel tillverkas av lera och man bör välja ett tegel som bränts vid så låg temperatur som möjligt för ändamålet. Det finns både massivt tegel och tegel med hålrum med eller utan fyllning vilket ökar isolervärdet.

 

Vaxkakeltegel är tillverkat av finporig lera och cellulosafibrer. Det ger teglet en värmeisolering som är nästan lika god som lättbetong. Tegel är i princip underhållsfritt och går att återanvända om det murats med svagt bruk.

Återbrukat tegel är en utmärkt produkt att bygga hållbara hus med. Var bara uppmärksam på kvalitén på teglet och vad du ska använda det till. Låt gärna en expert bedöma kvalitén. 

medel
hog

Fasadmaterial med medelhög miljöpåverkan

Betong och cementprodukter

Cementtillverkning är både energikrävande och miljöstörande. Betong och cementprodukter kan användas både som konstruktionsmaterial och fasadmaterial men bör undvikas om bättre alternativ finns. 

 

Vissa cementprodukter kan ibland vara mer intressanta t.ex. fibercementskivor (för modernt arkitektoniskt utseende) och träullcement (som underlag för putsade väggar) men främst då snarare i kommersiella byggen än för privatbostäder.

Lättbetong

Gasbetong även kallad autoklaverad lättbetong tillverkas av sand, kalk och cement, med tillsats av aluminiumpulver som under tillverkningen reagerar med vatten och skapar en porös struktur. Jämfört med vanlig betong har lättbetong lägre vikt och sämre hållfasthet men bättre värmeisolerande egenskaper.  

 

Det är lätt att hantera lättbetong inom husproduktion och på detta sätt kan man bygga snabbt och effektivt. Lättbetong kallas ofta för Siporex eller Ytong. Numera marknadsförs ofta lättbetong som sten (byggnadssten); hus murade av lättbetongblock kallas stenhus.

Glas

Man tillverkar glas av kvartssand, soda (eller pottaska) och kalksten. Energiåtgången är hög. Välj i första hand glasrutor som sätts fast i bågarna med t.ex. linojekitt för att undvika miljöstörande fogmassor.

 

Energiglas förses med ett tunt skikt av t.ex. tennoxid som hindrar värme från att gå ut genom rutan. Isolerrutor sitter i aluminiumprofiler i elastisk fogmassa med t.ex. argongas mellan rutorna för att öka isolervärdet. Aluminium är en energikrävande metall att tillverka. Fundera på att använda energiglas som alternativ till isolerrutor. 

Kalciumsilikatskivor

Av kalciumsilikat, lite fyllmedel (bl.a. glimmer) och armering (glasfiber, cellulosa) tillverkas kalciumsilikatskivor. De är icke brännbara och har hög styrka. Skivan är hygroskopisk och angrips inte av skadedjur eller röta. Den kan användas överallt där det krävs en stark skiva med högt brandskydd och där temperaturen är hög vid vardaglig användning. Dessutom tål den fukt och kan efterbehandlas för användning utomhus. Dess goda fuktegenskaper gör att den kan monteras när som helst under byggförloppet.

 

Det finns även skivor som är isolerande. Priset är relativt högt. Använd skivan där den behövs och där andra material inte fungerar så väl.

Fasadmaterial med hög miljöpåverkan

 

Armerad betong 

Cementtillverkning och metallproduktion är både energikrävande och miljöstörande. Undvik om möjligt armerad betong om du vill var mer skonsam mot miljön.

Fasadmaterial av metaller 

Även om vissa argumenterar för plåttak är metall i användningen av fasadmaterial något varje miljömedveten byggare i möjligaste mån bör undvika. Alternativet är att använda återbrukad metall.

Källor

bottom of page