top of page

Att lyckas med att återbruka sitt hus!



Att återbruka byggmaterial är både ekonomiskt och ekologiskt. Mycket på ett hus går att återbruka och bygger man nytt borde det vara en självklarhet att det mesta i byggnaden går att demontera och återanvända. Det näst bästa efter återbruk är att återvinna. Men då går det åt energi och ofta längre transporter för detta. Sämsta alternativet är att byggmaterialet måste brännas. Använd rena naturmaterial Om du är riktigt miljömedveten var uppmärksam på att även om du väljer ekologiska material kan dessa bestå av blandningar som inte kan återvinnas. När produkten eventuellt återbrukats och inte kan användas mer återstår bara bränning som alternativ. Det "bästa" ur miljösynpunkt är att använda material som helt enkelt förmultnar (rena naturmaterial) eller som återgår till sitt ursprung (t.ex. lera) om byggnaden mot all förmodan skulle stå och förfalla. ​ Återbruk av byggmaterial är fortfarande bara i sin linda och även om det har börjat dyka upp återvinningsdepåer där man kan köpa återbrukat byggmaterial innebär det fortfarande lite av en materialjakt att hitta det man letar efter. Det bästa är om man kan förhålla sig till en ritning som är såpass flexibel att utseendet kan förändras utefter de material som hittas. Gärna så lokalt som möjligt. ​ Vilka material lämpar sig för återvinning? Vi här på EkobyggGuiden skriver innehållet främst för privatpersoner och mindre byggfirmor. Större entreprenader som bygger konventionella stora byggen har sina egna riktlinjer medan vi tittar noggrannare på både ekologiska och hälsomässiga aspekter. För att läsa mer om olika material gå in på våra omfattande listor över byggmaterial. ​ Trä Det mesta träet i ett hus går att återbruka om det rivs med försiktighet. Även om t.ex. ett gammalt golv inte kan läggas som golv igen kan det användas på väggar eller i tak och döljas bakom tapeter eller puts. Var dock noga med konstruktionsvirke så att det har rätt hållbarhet till det du ska bygga. Trä som döms ut för husbygge kan kanske användas till att bygga ett vedskjul eller liknande. Var uppmärksam på virke målat med utomhusfärger och tryckimpregnerat virke, använd inte det inomhus. Är virket mögel- eller rötangripet ska det givetvis inte användas. ​ När du bygger ditt drömhus tänk då steget längre om du använder trä och använd i första hand skruv istället för spik, foga med plugg eller gör vackra sammanfogningar av enbart träet om det är synligt. ​ Tegel Ett utmärkt material att återbruka är tegel. Gamla takpannor kan återanvändas tills det att kvalitén döms ut. Tegelstenar går att återbruka om de har murats med kalkbruk. Var dock observant på att det finns olika kvalitéer på tegel och låt en expert bedöma vad ditt återbrukade tegel kan användas till. Utdömt tegel kan användas som ballastmaterial. ​

​ Sten Återbrukad granit kan vara ett spännande och klimatsmart alternativ till husets grund. Även skiffer från gamla tak kan var värt att återvinna om stenen är i god kondition. ​ ​ Metaller Gamla plåttak kan ofta återbrukas om de plockas ner varsamt. Kanske behöver de ett nytt lager med färg. Alla andra metaller som går att återbruka är en ren miljövinst men metaller går ofta att återvinna till en stor andel även om det kräver en hel del energi. Var dock uppmärksam på att återanvända gamla stålbalkar i bärande konstruktioner då det kan vara osäkert på metallens hållbarhet. Bevara gärna gamla hängrännor och stuprör på äldre hus om de fortfarande fyller sin funktion. Att byta ut dem mot nya skär sig ofta mot den äldre husets estetik. Underhåll dem istället och byt bara ut delar som verkligen behöver det och leta då gärna efter återbrukade hängrännor och stuprör. ​ ​ Fönster & Dörrar Både fönster och dörrar av bättre kvalitet är mycket bra produkter att återbruka. Se däremot upp med så kallade fönster med kassettglas. Dessa har en begränsad hållbarhet (ca 50 år) och det kan var svårt att veta hur gamla fönstren är när du köper dem begagnade. Kopplade fönster utan syntetiska tätningslister är att föredra. Har de en bra träråvara kan de med lite underhåll (kittat med linoljekitt och målade med lioljefärg) hålla i många, många år. ​ ​ Övrig Inredning Även övrig inredning till ditt hus kan vara värt att leta efter som t.ex. diskbänkar, sanitetsporslin och kök. Titta på kvalitén och vilka färger de är målade med. ​ ​ Isolering När det kommer till äldre isolering vill vi höja ett varningens finger. Mineralull kan innehålla mögelsporer, föroreningar, smittämnen och allergener. Även ekologiskt isolering innehöll tidigare kemiska tillsatser som idag har fasats ut. Använd bara återbrukad isolering om du är 100 % säker på att det är riskfritt. ​ ​ Övrigt Byggmaterial Det finns mycket man kan återvinna på ett hus. Vi hoppas att den här sidan har gett dig lite bakgrundsinformation så att du själv kan fatta informativa och kloka beslut. Till exempel går gipsskivor utmärkt att återvinna om de är i ett fräscht skick. Det samma gäller kakel, klinker, lättbetong och liknande. Är det bra kvalité så kör på! ​ Var istället observant på material som består av flera ämnen och som är limmande. Undvik plastmattor och gamla linoleum mattor (ofta bestrukna med ett plastskikt). Vi hade inte heller rekommenderat att sätta in gamla spånskivor, OSB eller liknande. Lycka till med ditt återbruk!

bottom of page