top of page

Hur kan man undvika fuktproblem i hus?

Fukt är orsaken till många vanliga skador på hus. De vanligaste problemen med fukt uppstår på grund av dålig dränering, läckage, felaktiga konstruktioner och byggfukt. Det är därför viktigt att kontakta en fuktexpert om du är det minsta tveksam kring din byggnation eller renovering. Var särskilt uppmärksam om du ska inreda en kallvind till boyta eller tilläggsisolera golvet. Du ändrar då på en (förhoppningsvis) fungerande konstruktion och kan skapa ett framtida potentiellt fuktproblem. Pass på stuprör som slutar vid husets grund Övriga fuktproblem kan även uppstå från regn. När det gäller regn är det självklart att du regelbundet inspekterar ditt tak och rensar husets hängrännor. Inspektera i synnerhet genomföringar i taket vid skorstenar och liknande. Var även uppmärksam på stuprör som slutar vid husgrunden. Avled alltid vatten bort från huset. Hur mår din ovanvåning? Gällande ventilation är denna ofta underdimensionerad i äldre hus. I kombination med att man t.ex. har tätat huset och tilläggsisolerat det så klarar byggnaden inte längre av att transportera bort fukten. En mycket vanlig konstruktionsmiss som ofta leder till fuktskador är äldre ovanvåningar som gjordes om till boytor på 60-80 talet. Man isolerade då inte upp till taknock utan gjorde ett "platt" innertak på ovanvåningen utan att sätta in en fuktspärr. Den varma luften kan då obehindrat ta med sig fukten upp till insidan av yttertaket där den kondenserar mot den svalare ytan. ​ ​ Hur kan man förebygga fuktproblem? Det är hälsovådligt att bo i hus som har pågående tillväxt av mögel. Tänk på att det är inte alltid som mögel luktar! Se därför över ditt hus regelbundet, gör det gärna till en rutin vår och höst. Gå upp på vinden, kryp in i kattvindar och inspektera din grund. Var uppmärksam på om du får kondens på insidan fönstren, det är ofta ett tecken på att något inte står rätt till. Vittrande puts är ett annat tecken som kan indikera på ett fuktproblem. ​ Ett mycket vanligt fuktproblem är när det blir "läckage" i konventionellt byggda hus som är isolerade med mineralull och som är inplastade. Så länge systemet är tätt fungerar det bra men så fort det kommer in fukt i en sådan konstruktion kommer den inte ut igen och en fuktskada är nästan alltid konsekvensen. Ytterligare ett problem är att sådana material kan börja emittera emissioner när de blir blöta. ​ Förebygg fuktprobelm genom att använda byggmaterial som är hygroskopiska och klarar av att både ta emot en viss mängd fukt och att avge den igen. Använd rätt material på rätt plats. I grunder, nära marknivå, bör där inte finnas organiskt material. När du bygger se till att inte stänga inne fukt som kan finnas i material (se upp med fuktig betong och lera). ​Hur ska man undvika fuktproblem i husets grund? Som du kanske har märkt regnar det mycket i vårt land. Ett av de enklaste sätten att undvika framtida fuktproblem i din grund är att bygga huset så att vatten naturligt avleds från grunden. En lutning på 15 cm inom tre meter avstånd från husgrunden räcker. Går ej detta att arrangera (eller du har köpt ett äldre hus där problemet inte går att åtgärda) måste man dränera runt hela huset på ett korrekt sätt (överlåt detta till en yrkeskunnig). Utöver det måste grunden under huset vara av ett väldränerat och kapilärbrytande skikt. ​ Tips på hur en husgrund kan se ut En plintgrund är det säkraste sättet att förebygga fuktproblem. Materialet under ett hus oavsett typ av grund kan göras med hjälp av makadam, skumglas/hasopor eller perlite. Förhindra att fukt tränger upp genom grunden genom att lägga ett tätskikt i botten. Läs mer om olika konstruktioner av husgrunder på vår sida som handlar om Grunder. Hur ser bästa taket ut? Förutom att det regnar mycket så kan det också komma mycket snö beroende på var i landet man bor. Platta tak är därför alltid en rikskonstruktion och bör undvikas om det går. Undantaget är så kallade "gröna tak" med sedum eller liknande. Förutom lutande tak är också takutsprång något som både skonar fasaden och för bort regnvatten. Var också uppmärksam kring fönster och dörrar där det ofta förekommer läckage med påföljande skador. ​ ​ Våtrum Ett annat område i huset som ofta drabbas av fuktskador är badrum. Detta för det mesta på grund av dåligt utförda tätskikt eller genomföringar. Även igensatta avlopp kan orsaka problem. Gör heller inga onödiga hål i väggarna utan limma istället fast krokar och liknande. Läs mer på vår sida om Våtrum hur man kan bygga ekologiska badrum utan tätskikt.

bottom of page