top of page

Olika miljösmarta värmesystem


I det här avsnittet kommer vi att fokusera på olika former av värmesystem. Det finns i stort sett tre olika sätt att värma byggnader: vattenburen värme, luftburen värme och strålningsvärme. ​ ​ Direktel och luftburen värme i kanaler Har du direktel som uppvärmningssystem bör du omgående fundera på en alternativ lösning. Direktvärmande el är den absolut sämsta ur hållbarhetssynpunkt och vi kommer därför inte att behandla ämnet mer här. Även luftburen värme som leds i kanaler har visat sig leda till dåligt inomhusklimat och stora temperaturskillnader i rummen och är inget som rekommenderas. ​ ​ Luftburen värme från luftvärmepumpar Ett billigt och populärt system på senare tid har blivit att installera så kallade luft/luft värmepumpar. Dessa är relativt energieffektiva och definitivt bättre än direktvärmande el. Nackdelen är att de kräver en ganska öppen planlösning och att värmen inte upplevs som lika behaglig som av strålningsvärme. Vissa anser dessutom att enheterna förfular både inne- och utomhusmiljön samt att de väsnas även om ljudvolymen har minskat betydligt de senaste åren. ​ ​ Strålningsvärme från eldstäder Strålningsvärme från en eldstad t.ex. en kakelugn ger en mycket behaglig upplevelse. Nackdelen är att värmen fördelas ojämnt i rummet och över tid. Eldstäder fungerar bättre i öppna planlösningar. Att ha en massa som lagrar värmen som i t.ex. kalkeugnar eller täljstenskaminer och kan sprida ut värmen över tid förbättrar eldstadens värmespridningsförmåga. Det finns olika system för att sprida värmen från en eldstad med t.ex. fläktar och kanaler. Nackdelen är att luftburen värme inte är lika behaglig som strålningsvärme. Andra sätt att fördela värmen mer effektivt är genom långa skorstenskanaler. I Tyskland används så kallade hypokaustensystem som är slutna luftsystem som byggs kring en eldstad. Ett sådant system är relativt dyrt och begränsar planlösningen. Men de anses ge ett mycket bra inomhusklimat. ​ Vattenburen värme Ett uppvärmningssystem med stor del strålningsvärme är ett vattenburet system med låg temperatur som golvvärme, väggvärme och radiatorvärme. Det finns även luft/vattenvärmepumpar som kan kopplas till vattenburen golvvärme. Det är viktigt att fundera på vilken enerigkälla som driver det vattenburna systemet. Energikällan till ett vattenburet värmesystem kan t.ex. vara sol, biomassa, berg- eller jordvärme. Vattenburna system är också dyra och innehåller en hel del komponenter för att fungera t.ex. ackumulatortank, varmvattenberedare och styrutrustning. ​ ​ Golvvärme eller radiatorer? Idag är vattenburen golvvärme en populär uppvärmningsmetod. Fördelen är att den ger ett behagligt inomhusklimat. Nackdelen är att man bygger in värmerör i golven vilket på sikt kan medföra problem med läckage och dyra renoveringskostnader speciellt om rören gjutits in i grunden. Rören som läggs in i golven är av plast och än har troligtvis inga av dessa rör nått bäst före datum men en dag gör de det. Önskar man bygga ett hus som håller i generation bör man överväga om golvvärme verkligen är det bästa alternativet. ​ Vattenburen golvvärme kan dessutom förbruka mer än 30 % mer energi än radiatorer då systemet är trögt att reglera och man har stora värmeförluster genom golvet. Har man golvvärme bör man därför isolera golvet extra väl. Önskar du lägga in golvvärme välj pvc-fria rör och välj även andra komponenter med miljöhänsyn. ​ Det finns många olika system av radiatorer. Platta radiatorer som saknar lameller är bäst då de har en större andel strålningsvärme och dessutom samlar de inte lika mycket damm som förs ut i rumsluften. Platta radiatorer är också energieffektivast då man snabbt kan reglera temperaturen på dem. ​ ​ Ovanligt med listvärme Ett ovanligt värmesystem i Sverige är listvärme. Man leder då vattenrör i lister längs med golven. Systemet gör rummen svårmöblerade. I ett hus med lågt energibehov kan listvärme fungera. ​ ​ Spännande med väggvärme? Vattenburen väggvärme består av rör med lågtempererat vatten som är infällt i väggarna. Och oroa dig inte - det finns bra metoder för att veta var rören går så att man inte spikar i dem av misstag! Systemet är ovanligt i Sverige men populärt bland ekobyggare i Tyskland. Nackdelen är att systemet kräver stora ytor och att rummen blir svårmöblerade. Energiförlusten är dock mindre jämfört med golvvärme om väggsystemet sätts in i innerväggarna. Det finns även andra ovanligare uppvärmingssystem som använder väggarna t.ex. luftburen väggvärme.

bottom of page