top of page

Välj virke från hållbart skogsbruk - på riktigt

Uppdaterat: 10 dec. 2021

Just nu pågår en het debatt som gäller det svenska skogsbruket. Vi på EkobyggGuiden vågar ta ställning och uppmanar fler att välja virke från skogar som inte kalhuggs. Enligt en skogsbruksmodell från Tyskland är det inte bara möjligt utan till och med ekonomiskt försvarbart att gå över till ett så kallat selektivt eller hyggesfritt skogsbruk. Vinsten är inte bara vackrare skogar som främjar friluftsliv utan också friskare och mer motståndskraftiga skogar med bibehållna ekosystem.


De flesta inom Svensk skogsindustri betraktar skogsmark som åkermark idag men konsekvenserna av kortsiktigt tänkande kan ha förödande påverkan. Ökade antal skogsbränder och svårt skadedjursangripna skogar är två väldigt tydliga symptom men det finns många fler. Skogen är en ytterst viktigt beståndsdel i vårt ekosystem och en välmående skog är en förutsättning för en välmående planet.


Vi kan ännu för lite för att förstå vad människans brutala påverkan på planeten kommer att orsaka. Naturen har utvecklats under miljontals år och vi har bara existerat i en bråkdel av planetens historia. Jo, naturen kommer att anpassa sig även om förändringen nu går så snabbt att en massdöd pågår. Men den som till sist kommer ta störst stryk av förödelsen är förödaren själv. Människan.


Vi vill inte propagera domedagsprofetior men som Greta Tunberg säger: Vi måste börja lyssna på vad vetenskapen säger. Vi människor reagerar hellre med känslor än med sunt förnuft och många gånger följer vi invanda beteenden utan att reflektera över konsekvenserna.


Men det finns hopp. Det finns goda krafter som jobbar för en förändring, och du kan vara en del av den. Bara genom att besöka EkobyggGuiden har du tagit ett steg i rätt riktning. Tillsammans skapar vi förändringen. Små val ger resonans på stora beslut.


Trä är en förnyelsebar råvarukälla. Men det är inte manna från himlen. Bara för att vi plötsligt byter ut alla andra material mot trä har vi inte räddat planeten. Trä måste användas lika genomtänkt som alla andra byggmaterial. Dessutom måste träet komma från skogar som skördas på ett hållbart sätt - på riktigt. De flesta miljömärkningar ger dessvärre falsk trygghet och även om de är viktiga i sig är de inte slutstationen.


Genom information som ger ett ökat medvetande kan vi fatta mer genomtänkta beslut. Det är ett av EkobyggGuidens mål. Vi vill göra det lättare att välja rätt - för alls skull. Ekologiskt såväl som social och ekonomisk hållbarhet. Cirkulärt tänkande är det enda hållbara i längden.


Så nästa gång du går ut i skogen och njuter av dess unika skönhet som ger ro i både sinne och kropp. Njut på riktigt. Andas in - andas ut. Förundras av den komplexitet som växt fram genom årmiljonerna. Ett kretslopp som vi bara är en liten del av. Känn stolthet över att du vet att du har valt trä från skogsbruk som kommer att bevara skogen långt in i framtiden.
bottom of page